PAVEL KALINA

PAVEL KALINA

TECHNIK HK s.r.o.

EKONOMICKO – ORGANIZAČNĚ – TECHNICKÁ

ČINNOST V RÁMCI INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ

Sídlo: Pražská třída 38/162, 500 04 Hradec Králové IV

Office: Dobřenice 220, 503 25

Mobil : 603272710,

E-mail: kalina@technikhk.cz

Správa a prodej nemovitostí v insolvenčním řízení

 • Realitní činnost
 • Ocenění nemovitosti
 • Zajištění komplexní správy nemovitostí, výrobních areálů včetně řízení provozu a s tím souvisejících činností.
 • Zajištění komplexní správy bytových domů včetně stanovení aktuálního nájemného a vedení smluvní dokumentace.
 • Zajištění soupisu majetkové podstaty, technická správa (příprava na zimní období) supervize na místě, pronájem a prodej.
 • Zajištění smluvních podkladů z katastru nemovitostí, geodetických prací, ocenění majetku.
 • Obchodní jednání s nájemci, zaměstnanci, personální řízení

Majetek v insolvenčním řízení

 • Zajištění soupisu majetkové podstaty, supervize na místě
 • Správa, uskladnění a prodej majetku
 • Ocenění majetku

Krizové řízení firem 

 • Řízení firem v rámci insolvenčního řízení a konkurzu
 • Vyhotovení procesní mapy a nastavení procesů řízení
 • Personalistika
 • Reorganizace
 • Zvýšení efektivity a hodnoty společnosti

Výkonný management    

 • Zastupování majitele při řízení akciových společností a s.r.o.

Správa pohledávek        

 • Efektivní vymáhání pohledávek
 • Směnky
 • Platební rozkazy
 • Smlouvy s doložkou o přímé vykonatelnosti
 • Exekuce